Deelnemers gezocht voor leesclub De Bladwijzer!!!

Sinds vorig jaar is er in Buurtcentrum De Kolk een leesclub gestart onder de naam De Bladwijzer.
Lees je graag en wil je samen met anderen een boek bespreken dan zoeken wij jou!!!

De leesclub bestaat nu uit 5 deelneemsters en wij zoeken nog enkele dames/heren die onze club willen komen versterken.
Het streven is naar maximaal 8 deelneemsters.

De boekbespreking is eens in de 8 weken op woensdagochtend om 10.00 uur.
Om de beurt kiest een deelneemster/deelnemer een boek wat een ieder voor zich gaat lezen om dan bij de volgende bijeenkomst met
elkaar het boek te bespreken.

Interesse? Bel of mail dan naar De Kolk tel.nr. 0318 – 612022 of stuur een e-mailtje naar info@dekolkede.nl
Laat je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres achter dan wordt er zo spoedig mogelijk contact met je gezocht voor nadere uitleg.

Cursus Engels van de Volkuniversiteit in start 2 weken later.

De cursus Engels stond gepland op 27 september. Door omstandigheden. start deze cursus 2 weken later De eerste les is dan op ook op 11 oktober. Er zijn nog enkele plekken vrij.