Over ons

Stichting Club- en Buurthuiswerk Ede-West – Wijkcentrum De Kolk

Stichting Buurt & Clubhuis Ede-West, met als wijkcentrum BC de Kolk, organiseert en faciliteert met name activiteiten die de ontmoeting, de sociale vaardigheid en -betrokkenheid van haar doelgroepen vergoot. De stichting voert haar werkzaamheden uit in de Edese gebieden Parkwijk, Kolkakkerbuurt, Vogelwijk, Bloemenwijk, Indische buurt en Klaphek, verder te noemen Ede-West
De Stichting richt zich binnen haar werkgebied op alle bewoners met uiteenlopende achtergronden en interesses, met name op personen en groepen die zich in kwetsbare posities bevinden, met name ouderen, mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen en mensen die om wat voor reden dan ook in een sociaal isolement dreigen te raken. De Stichting is niet gebonden aan een politieke partij of religie.

Buurtcentrum De Kolk
Buurtcentrum De Kolk is één van de buurthuizen in Ede. De Kolk biedt ruimte aan diverse activiteiten en cursussen voor jong en oud. er zijn kinderclubs, yogalessen, gym, houtsnijwerk- en fotocursussen. Ook is er eens per maand een buurttafel. Kijk voor het programma op www.dekolkede.nl of www.ede-west.nl.
Naast activiteiten kunt u van maandag tot en met donderdag altijd terecht voor koffie of thee, en een praatje met buurtbewoners en de vrijwilligers.
Voor actuele informatie over het cursus- en activiteitenaanbod in het buurtcentrum kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur en 16.00 uur contact opnemen met de Kolk op telefoonnummer 0318-612022.