Vrijwilliger worden


U wilt vrijwilliger worden bij de Kolk? Wat fijn, u bent van harte welkom om u aan te melden bij de Kolk!
Wij volgen de volgende procedure:

 • U meldt zich bij ons aan via de mail, telefoon of per brief en wij nodigen u uit voor een nader kennismakingsgesprek.
 • Samen kijken we waar uw interesses liggen en voor wat voor taken wij nog vrijwilligers nodig hebben.
 • U loopt een maandje mee met een vrijwilliger en daarna evalueren we wat u er van vindt en wij er van vinden en kijken we verder wat er mogelijk is.
 • Indien er dan nog steeds wederzijdse interesse is, vult u een vrijwilligersovereenkomst in en vragen wij via Justitie aan de hand van uw geboortedatum, uw voorletters, etc. etc. een VOG aan omdat u met kwetsbare doelgroepen in contact komt. U hoeft daar zelf niet achter aan, dat regelen wij. U krijgt alleen de VOG zelf in de brievenbus die u vervolgens meeneemt naar het wijkcentrum, wij bewaren deze vervolgens veilig.
 • Door de ondertekening van de vrijwilligersovereenkomst bent u overigens gelijk verzekerd via de vrijwilligersverzekering van de Gemeente Ede/VNG.
 • Na 3 maanden kijken we weer even gezamenlijk hoe het gaat en of u het nog steeds leuk vindt.
  De Kolk is lid van de NOV en wij onderstrepen de gedragsregels van de NOV. Want samen willen we in een goede- en veilige sfeer met elkaar omgaan in Wijkcentrum De Kolk. Dit zijn onze afspraken over hoe we met elkaar omgaan:
 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen het buurthuis.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de zakelijk leider en/of het bestuur. VCP Om het mogelijk te maken dat we zoveel mogelijk een veilige omgeving voor vrijwilligers en medewerkers faciliteren, hebben wij een Vertrouwenscontactpersoon (VCP).
  Wat is nu eigenlijk een Vertrouwenscontactpersoon? De vertrouwenscontactpersoon is binnen de Kolk het eerste aanspreekpunt voor mensen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Hij of zij is de eerste opvang voor vrijwilligers, docenten, bezoekers etc. etc. met een klacht of een vraag.
  Een vertrouwenscontactpersoon biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst door naar geschikte hulp. Daarnaast stimuleert de VCP het wijkcentrum, om preventieve maatregelen te nemen. Een VCP behandelt niet zelf inhoudelijk de klachten maar kan de richting aangeven naar een mogelijke oplossing. Tot we een nieuwe VCP kunnen werven is dat;
  Bernard Lekkerkerker (zakelijk leider)
  bernard@dekolkede.nl
  0318-612022 (De woensdagmiddag niet aanwezig).