Lockdown maatregelen tot en met 19 januari.


De lockdown is inmiddels ingegaan en duurt zeker tot en met 19 januari. De bedoeling is om in deze vijf weken het aantal reisbewegingen en contacten van mensen sterk te verminderen.
Inmiddels hebben we geen noodverordeningen meer, maar is er steeds een ministeriële regeling. Daarin staat een uitwerking van maatregelen die op basis van de Tijdelijke Wet Maatregelen covid 19 worden genomen. Die maatregelen geven de kaders aan. Als bestuur van een BWD-huis weegt u zelf af wat u, binnen deze kaders, kunt en wilt doen. U mag zelf besluiten strenger te zijn of activiteiten niet te (laten) organiseren. Dat is aan u en hierover kunt u zelf afspraken maken met uw gebruikers en huurders.
Meer algemene informatie voor u en uw gebruikers vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven.

Horeca
• U mag nog steeds voor afhaal eten en drinken aanbieden. Dat mag niet in of om uw locatie genuttigd worden. U mag dit ook bezorgen bij mensen thuis.
• Uw horecagedeelte blijft gesloten voor gasten.
• Deelnemers aan de dagbesteding (zie hieronder) mag u eten en drinken aanbieden dat ze ter plekke mogen nuttigen.

Activiteiten voor kwetsbare groepen
Het aanbod voor kwetsbare groepen is ook verder beperkt. Wat er wel mag:
• Aanbieden van formele dagbesteding door een zorginstelling (zie hieronder)
• Activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar (zie hieronder)
• Individuele maatschappelijke ondersteuning op afspraak voor mensen uit een kwetsbare groep. Denk aan 1 op 1 afspraken tussen een hulpverlener en een cliënt.
Dit betekent dat groepsactiviteiten voor mensen uit een kwetsbare groep (anders dan formele dagbesteding) niet door kunnen gaan.

De handreiking uit november (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/11/10/corona-handreiking-voor-buurt–dorpshuizen-en-wijkcentra) is gebaseerd op de situatie dat er nog activiteiten mochten worden georganiseerd voor groepen. De huidige ministeriële regeling laat dat niet toe.

Dagbesteding en activiteiten van een zorginstelling
• Een zorginstelling mag activiteiten op een andere locatie organiseren, ook in uw BWD-huis.
• Dagbesteding mag op een andere locatie dan in de zorginstelling. Deelnemers van de dagbesteding mogen daar dan ook iets eten en drinken.
• Het moet besloten en georganiseerde dagbesteding zijn in een afzonderlijke, eigen ruimte. Een open inloop voor ontmoeting, koffie of een open eettafel vallen niet onder besloten georganiseerde dagbesteding.
• Omdat de deelnemers wat mogen nuttigen, mag u hen catering aanbieden.
• Dagbesteding is hulp die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, Wet langdurige zorg of Jeugdwet en die wordt uitgevoerd door een gecontracteerde zorgaanbieder.

Activiteiten voor jeugd tot en met 17 jaar
• U mag open zijn voor door het jongerenwerk georganiseerde activiteiten voor deelnemers tot en met 17 jaar. Scouting, culturele activiteiten of activiteiten van jeugdverenigingen zijn nu niet toegestaan. Voor activiteiten vanuit het jongerenwerk geldt dat ze georganiseerd moeten zijn en besloten, dus dat er met aanmeldingen wordt gewerkt. Organisaties voor jongerenwerk ontvangen deze informatie ook van ons.
• Er mag huiswerkbegeleiding georganiseerd worden. Ook dit is op aanmelding en geen vrije inloop.

Georganiseerde activiteiten en zaalverhuur
De mogelijkheid tot zaalverhuur en activiteiten organiseren is weer beperkt. Wat mag er nog wel?
• De bibliotheek mag open zijn voor het ophalen of terugbrengen van boeken.
• Een huwelijksvoltrekking (de ceremonie zelf, geen huwelijksfeest) is mogelijk voor maximaal 30 personen. Hier mag geen catering worden aangeboden.
• Belijdenis van geloof of levensovertuiging blijft mogelijk in uw locatie. Daar is geen maximum aantal personen aan gekoppeld. Wel moet iedereen 1,5 meter afstand kunnen houden. Wel is er een dringend advies van de overheid en oproep van de koepels van geloofsgemeenschappen om het aantal aanwezigen te beperken tot maximaal 30 personen.
• Uitvaartcentra of andere locaties waar de uitvaartplechtigheid plaatsvindt zijn uitgezonderd van de sluiting van eet- en drinkgelegenheden. Als de condoleance op dezelfde locatie plaatsvindt als de uitvaartplechtigheid, is daarom een nazit met hapje en drankje mogelijk.
• Als de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen voor samenkomsten binnen. Ook mag dan geen hapje en/of drankje worden geserveerd.
• Een fotograaf die in uw locatie de mogelijkheid biedt om pasfoto’s te laten maken, kan dit blijven doen omdat pasfoto’s nodig zijn voor bijv. het aanvragen van een identiteitsbewijs. Dit kan op afspraak en na een gezondheidscheck; verkoop van andere producten is niet mogelijk.
• De maatregelen gericht op o.a. hygiëne, 1,5 meter afstand, gezondheidscheck, placering en gescheiden bezoekersstromen blijven nodig.
Verhuur aan andere organisaties die hun werkplek in uw BWD-huis hebben
• De andere bedrijven die hun werkplek in uw locatie hebben, kunnen hun werk bij u voortzetten. Denk aan de fysiotherapeut, het wijkteam, de politie en de bank. Voor contactberoepen geldt dat alleen de beroepen die op deze lijst staan https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/contactberoepen/uitgezonderde-contactberoepen hun werk mogen uitvoeren. Een pedicure is bijvoorbeeld niet opgenomen in die lijst en mag het werk dus niet uitvoeren.
• Zij mogen op uw locatie nog steeds geen gebruik maken van de horeca. Dit is alleen voor afhaal en elders nuttigen. Als er een koffieautomaat staat mag die wel gebruikt worden voor het (externe) personeel en hun cliënt.

Cultuur
• Culturele activiteiten zoals repetities, voorstellingen, uitvoeringen of lessen (theater, muziek, musical, dans enzovoort) zijn niet toegestaan. Niet 1 op 1 en niet in groepen.
• De enige uitzondering is voor professionele gezelschappen en acteurs.
• RIVM en de Rijksoverheid raden nog steeds af om te zingen in groepen.


Sport
• Er mag niet gesport worden in een binnenruimte. Ook 1 op 1 personal training is niet toegestaan.

Mondkapjes
De mondkapjesplicht is op 1 december ingegaan. U vindt hier meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/mondkapjes
Het mondkapje binnen dragen is niet verplicht als mensen geplaceerd worden op een vaste zitplaats. Want dan kunnen ze minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Als men opstaat en de vaste zitplaats verlaat (toilet, naar buiten), moet het mondkapje weer op.
We hopen dat u hiermee voldoende weet om verder te kunnen. Als wij nieuwe informatie hebben, laten we dat weer aan u weten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *